വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പാലക്കാട്, ശ്രീകൃഷ്ണപുരം സ്വദേശി. ഹിന്ദു നായർ

Palakkad sreekrishnapuram hindu nair groom,

 

web id: mtmpkd173

പാലക്കാട് ശ്രീകൃഷ്ണാപുരം സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു നായർ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 06-12-1992

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, നായർ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഡിഗ്രി

ഉയരം: 172 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: അശ്വതി

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: കുറഞ്ഞത്

കൂട്ടുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: പാലക്കാട്, ശ്രീകൃഷ്‌ണപുരം

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: സെയിൽ‌സ് മാനേജർ, മലപ്പുറം

വാർഷിക വരുമാനം:  5 ലക്ഷം

 

അച്ചൻ, അമ്മ ഗൃഹഭരണം. ഒരു സഹോദരൻ ഗൾഫിൽ ജോലി

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9947776697

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 9961198223

 

Keywords: Palakkad sreekrishnapuram hindu nair groom, Palakkad hindu nair groom

Marry Time Matrimony

Categories