വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കോട്ടയം പള്ളം സ്വദേശി. ഹിന്ദു ഈഴവ. രണ്ടാം വിവാഹം

kottayam pallam hindu ezhava groom,


 

web id: mtktm197

കോട്ടയം പള്ളം സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു ഈഴവ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 13-11-1980

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, ഈഴവ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: എസ്.എസ്.എൽ.സി

ഉയരം: 5 അടി 17 ഇഞ്ച്

ജന്മനക്ഷത്രം: ഉത്രാടം

 

രണ്ടാം വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

കൂട്ടുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: കോട്ടയം പള്ളം

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: ഇലക്ട്രിക്കൽ & പ്ലംബിംഗ് വർക്ക്

വാർഷിക വരുമാനം:  

 

അമ്മ ഗൃഹഭരണം.  ഒരു സഹോദരി വിവാഹിത

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9605428952

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 9207206423

 

Keywords: kottayam pallam hindu ezhava groom, kottayam hindu ezhava groom

Marry Time Matrimony

Categories