വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. എറണാകുളം പരൂർ സ്വദേശി. ഹിന്ദു നായർ

ernakulam parur hindu nair goom 

web id: mtmekm198

എറണാകുളം പരൂർ സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു നായർ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 26-08-1987

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, നായർ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഡിപ്ലോമ

ഉയരം: 170 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: പൂരം

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

ജാതകത്തിൽ ഒരു ദോഷം

 

സ്ഥലം: എറണാകുളം, പരൂർ

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: എം.എൻ.സി., ആലുവ

വാർഷിക വരുമാനം:  3 – 4 ലക്ഷം

 

അച്ചൻ, അമ്മ. ഒരു സഹോദരൻ വിവാഹിതൻ

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9495523707

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 9745804128

 

Keywords: ernakulam parur hindu nair goom, ernakulam hindu nair goom

Marry Time Matrimony

Categories