വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആലപ്പുഴ സനാതനപുരം സ്വദേശി. ഹിന്ദു നായർ

 

Alappuzha sanathanapuram hindu nair groom,


 

 

web id: mtmalp1102

ആലപ്പുഴ സനാതനപുരം സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു നായർ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 03-04-1986

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, നായർ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: പി.ജി

ഉയരം: 165 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: തിരുവോണം

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: ആലപ്പുഴ, സനാതനപുരം

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: അക്കൌണ്ടന്റ് & കമ്പനി സൂപ്പർ വൈസർ

വാർഷിക വരുമാനം:  4 ലക്ഷം

 

അച്ചൻ, അമ്മ ഗൃഹഭരണം. 2 സഹോദരന്മാർ വിവാഹിതർ

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9744903663

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 8893005946

 

Keywords: Alappuzha sanathanapuram hindu nair groom, Alappuzha hindu nair groom

Marry Time Matrimony

Categories