വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. എറണാകുളം നോർത്ത് പറവൂർ സ്വദേശി. ഹിന്ദു

 

ernakulam north paravoor hindu groom,


 

web id: mtmekm1115

എറണാകുളം നോർത്ത് പറവൂർ സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 25-11-1992

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു

ഉയരം: 5 അടി 7 ഇഞ്ച്

ജന്മനക്ഷത്രം: ചതയം

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: എറണാകുളം, നോർത്ത് പറവൂർ

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: ടൂർസ് & ട്രാവൽ‌സ് ബിസിനസ്സ്, എറണാകുളം

വാർഷിക വരുമാനം:  8 ലക്ഷം

 

അച്ചൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ജോലി, അമ്മ ഗൃഹഭരണം. സഹോദരന്മാർ വിവാഹിതർ

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9745533495

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 8891143495

 

Keywords: ernakulam north paravoor hindu groom, ernakulam hindu groom

Marry Time Matrimony

Categories