വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആലപ്പുഴ കായം‌കുളം സ്വദേശി. ഹിന്ദു, നായർ

 

alappuzha kayamkulam hindu nair groom,


 

web id: mtmalp1158

ആലപ്പുഴ കായംകുളം സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു, നായർ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 06-10-1996

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, നായർ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ബി.ടെക്

ഉയരം: 169 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: പൂയം

 

ആദ്യ വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

 

സ്ഥലം: ആലപ്പുഴ, കായം‌കുളം

 

ജാതകം: ചെറിയ പാപം

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: ഇൻസ്പെക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർ, യു.എ.ഇ

 

വാർഷിക വരുമാനം:

 

അച്ചൻ ജോസ്കോ ജ്വല്ലറിയിൽ ജോലി, അമ്മ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ ജോലി. ഒരു സഹോദരി വിവാഹിത.

 

ഫോൺ നമ്പർ: 

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 9847662641

 

Keywords: alappuzha kayamkulam hindu nair groom, Alappuzha hindu nair groom

Marry Time Matrimony

Categories