വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കോട്ടയം മാഞ്ഞാമറ്റം സ്വദേശി. ഹിന്ദു, നായർ

kottyam manjamatam hindu nair groom


 

web id: mtmktm1119

കോട്ടയം മാഞ്ഞാമറ്റം സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു, നായർ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 10-06-1987

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, നായർ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു

ഉയരം: 5 അടി 2 ഇഞ്ച്

ജന്മനക്ഷത്രം: പൂരം

 

ആദ്യ വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

 

സ്ഥലം: കോട്ടയം, മാഞ്ഞാമറ്റം

 

ശുദ്ധ ജാതകം

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: ഡ്രൈവർ (സ്വന്തം ഓട്ടോ), മാഞ്ഞാമറ്റം, അയർക്കുന്നം

 

വാർഷിക വരുമാനം: 2 ലക്ഷം രൂപ

 

അച്ചൻ മരണപെട്ടു, അമ്മ ഗൃഹഭരണം. രണ്ട് സഹോദരിമാർ വിവാഹിതർ

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9847740889

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 8086816015

 

Keywords: kottyam manjamatam hindu nair groom, kottyam hindu nair groom

Marry Time Matrimony

Categories