വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. എറണാകുളം മഞ്ഞപ്ര സ്വദേശി. ക്രിസ്ത്യൻ റോമൻ കാത്തലിക്

 

ernakulam manjapra christian roman chatholic groom,


 

web id: mtmekm1118

എറണാകുളം മഞ്ഞപ്ര സ്വദേശിയായ ക്രിസ്ത്യൻ റോമൻ കാത്തലിക് യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 24-01-1992

മതം, ജാതി: ക്രിസ്ത്യൻ റോമൻ കാത്തലിക്

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു

ഉയരം: 178 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം:

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: എറണാകുളം, മഞ്ഞപ്ര

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: സെയിൽ‌സ് എക്സിക്യുട്ടീവ്, അങ്കമാലി

 

വാർഷിക വരുമാനം:  2.5 ലക്ഷം

 

അച്ചൻ, അമ്മ ഗൃഹഭരണം. ഒരു സഹോദരൻ

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9037515851

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 9846449663

 

Keywords: ernakulam manjapra christian roman chatholic groom, ernakulam manjapra christian roman chatholic groom

Marry Time Matrimony

Categories