വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. മലപ്പുറം പച്ചത്ത്കളത്തിൽ സ്വദേശി. ഹിന്ദു നായർ

 

malappuram pachathkalathil hindu nair groom,


 

web id: mtmmlp1132

മലപ്പുറം പച്ചത്ത്‌കളത്തിൽ ഹിന്ദു നായർ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 07-05-1986

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, നായർ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: എസ്.എസ്.എൽ.സി

ഉയരം: 5 അടി 8 ഇഞ്ച്

ജന്മനക്ഷത്രം: പൂയം

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

കൂട്ടുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: മലപ്പുറം പച്ചത്ത് കളം

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: ഡ്രൈവർ, ഖത്തർ

 

വാർഷിക വരുമാനം:  

 

അച്ചൻ ഡ്രൈവർ, അമ്മ ഗൃഹഭരണം. 3 സഹോദരൻമാർ ഒരു സഹോദരി. എല്ലാവരും വിവാഹിതരാണ്.

 

ഫോൺ നമ്പർ: 7034369595

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 9645694010

 

Keywords: malappuram pachathkalathil hindu nair groom, malappuram hindu nair groom

Marry Time Matrimony

Categories