വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പാലക്കാട് കൊല്ലങ്കോട് സ്വദേശി. ഹിന്ദു നായർ

Palakkad kollengode hindu nair groom,


 

web id: mtmpkd1152

പാലക്കാട് കൊല്ലങ്കോട് സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു നായർ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 17-05-1987

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, നായർ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഡിഗ്രി

ഉയരം: 173 സെ. മീ

ജന്മനക്ഷത്രം:  ഉതൃട്ടാതി

 

ആദ്യ വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

 

സ്ഥലം: പാലക്കാട്, കൊല്ലങ്കോട്

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: മാനുഫാക്ചറിംഗ് & സെയിൽ‌സ്, പാലക്കാട്   

 

വാർഷിക വരുമാനം: 6 ലക്ഷം  

 

അച്ചൻ ആർമി റിട്ടയേഡ്, അമ്മ മരണപ്പെട്ടു. മൂന്ന് സഹോദരൻമാർ വിവാഹിതർ.

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9895984575

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ:

 

Keywords: Palakkad kollengode hindu nair groom, Palakkad hindu nair groom

Marry Time Matrimony

Categories