വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പാലക്കാട് വേമ്പല്ലൂർ സ്വദേശി. ഹിന്ദു നായർ. രണ്ടാം വിവാഹം

 

Palakkad vemballur hindu nair groom,


 

web id: mtmpkd1150

പാലക്കാട് വേമ്പല്ലൂർ സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു നായർ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 06-12-1984

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, നായർ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഡിപ്ലോമ

ഉയരം: 5 അടി 9 ഇഞ്ച്

ജന്മനക്ഷത്രം:  ഭരണി

 

രണ്ടാം വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

 

സ്ഥലം: പാലക്കാട് വേമ്പല്ലൂർ

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: കമ്പനി ഡയറക്ടർ, ബാംഗ്ലൂർ   

 

വാർഷിക വരുമാനം: 15 ലക്ഷം  

 

അച്ചൻ റിട്ടയേഡ്, അമ്മ ഗൃഹഭരണം. ഒരു സഹോദരൻ.

 

ഫോൺ നമ്പർ: 7012913224

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 9492744236

 

Keywords: Palakkad vemballur hindu nair groom, Palakkad hindu nair groom

 

Marry Time Matrimony

Categories