വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പാലക്കാട് അകത്തേത്തറ സ്വദേശി. ഹിന്ദു നായർ

 

Palakkad akathethara hindu nair groom,

   

web id: mtmpkd1192

പാലക്കാട് അകത്തേത്തറ സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു നായർ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 24-05-1987

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, നായർ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: പ്ലസ് ‌ടു

ഉയരം: 5 അടി 10 ഇഞ്ച്

ജന്മനക്ഷത്രം: തിരുവാതിര

 

ആദ്യ വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

ശുദ്ധജാതകം

 

സ്ഥലം: പാലക്കാട് അകത്തേത്തറ

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: വെൽ‌ഡിംഗ് & ഫാബ്രിക്കേഷൻ

 

വാർഷിക വരുമാനം: 5 ലക്ഷം

 

അച്ചൻ, അമ്മ ഇല്ല. ഒരു സഹോദരനും ഒരു സഹോദരിയും വിവാഹിതർ

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9447464343

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 7306563745

 

Keywords: Palakkad akathethara hindu nair groom, Palakkad hindu nair groom

Marry Time Matrimony

Categories