വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കോഴിക്കോട് അടിവാരം സ്വദേശിനി. മു‌സ്ലിം, സുന്നി

 

Kozhikode adivaram muslim bride,

web id: mtmkoz1193

കോഴിക്കോട് അടിവാരം സ്വദേശിനിയായ മുസ്ലീം യുവതിക്ക് വരനെ  ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 12-09-1995

മതം, ജാതി: മുസ്ലീം സുന്നി

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഡിഗ്രി

ഉയരം: 5 അടി 2 ഇഞ്ച്

ജന്മനക്ഷത്രം: തിരുവാതിര

 

ആദ്യ വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഉയർന്നത്

അണുകുടുംബം

 

 

സ്ഥലം: കോഴിക്കോട് അടിവാരം

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: മെഡിക്കൽ ട്രാൻ‌സ്ക്രിപ്ഷനിസ്റ്റ്, കമ്പോഡിയ

 

വാർഷിക വരുമാനം: 30 ലക്ഷം

 

പിതാവ് യു.കെയിൽ ബിസിനസ്സ്, മാതാവ് ഗൃഹഭരണം. സഹോദരങ്ങളില്ല

 

ഫോൺ നമ്പർ:

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 

വാട്‌സാപ്പ് ചെയ്യുക: 9447447754

 

Keywords: Kozhikode adivaram muslim bride, Kozhikode muslim bride

Marry Time Matrimony

Categories