വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇടുക്കി കഞ്ഞിക്കുഴി സ്വദേശി. ക്രിസ്ത്യൻ, റോമൻ കാത്തലിക്

idukki kanjikkuzhi Christian roman catholic, idukki Christian roman catholic,web id: mtmidk1188

ഇടുക്കി കഞ്ഞിക്കുഴി സ്വദേശിയായ ക്രിസ്ത്യൻ, റോമൻ കാത്തലിക് യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 22-09-1984

മതം, ജാതി: ക്രിസ്ത്യൻ, റോമൻ കാത്തലിക്

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഡിഗ്രി

ഉയരം: 165 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം:

 

ആദ്യ വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

 

സ്ഥലം: ഇടുക്കി, കഞ്ഞിക്കുഴി

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: സ്വന്തം ഷോപ്പ്, ഇടുക്കി

 

വാർഷിക വരുമാനം: 4 ലക്ഷം

 

അച്ചൻ, അമ്മ ഗൃഹഭരണം. ഒരു സഹോദരി വിവാഹിത

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9946856756

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 9946856756  

 

Keywords: idukki kanjikkuzhi Christian roman catholic, idukki Christian roman catholic, idukki Christian rc

Marry Time Matrimony

Categories