വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പാലക്കാട് മല സ്വദേശിനി. ഇസ്ലാം, മുസ്ലിം

Palakkad mala islam muslim bride,


 

web id: mtmpkd1204

പാലക്കാട് മല സ്വദേശിനിയായ ഇസ്ലാം, മുസ്ലിം

യുവതിക്ക് വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 04-04-1994

മതം, ജാതി:  ഇസ്ലാം, മുസ്ലിം

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: എസ്.എസ്.എൽ.സി.

ഉയരം: 5.5 അടി

ആദ്യ വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: പാലക്കാട് മല

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം:

 

വാർഷിക വരുമാനം: പിതാവിന്റെ വരുമാനം: 1,80,000

പിതാവ് ഡെയിലി വേജ്, മാതാവ് ഗൃഹഭരണം, ഒരു സഹോദരൻ ഒരു സഹോദരി രണ്ടു പേരും വിവാഹിതർ

 ഫോൺ നമ്പർ:

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 

വാട്‌സാപ്പ് ചെയ്യുക: 9447447754


പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, തൃശ്ശൂർ, ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ളവർ മാത്രം വിളിക്കുക. 

 

Keywords: Palakkad mala islam muslim bride, Palakkad muslim bride

Marry Time Matrimony

Categories