വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം കന്യാകുമാരി സ്വദേശി. ഹിന്ദു, നായർ

 

Thiruvananthapuram kanyakumari nair groom,


web id: mtmknr1196

തിരുവനന്തപുരം കന്യാകുമാരി സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു, നായർ യുവാവിന് വധുവിനെ  ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 06-07-1993

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, നായർ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഡിഗ്രി

ഉയരം: 170 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: തിരുവോണം

 

ആദ്യ വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

 

സ്ഥലം: തിരുവനന്തപുരം, കന്യാകുമാരി

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: ക്വാളിറ്റി കൺ‌ട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, കോയമ്പത്തൂർ

 

വാർഷിക വരുമാനം: 3 ലക്ഷം

 

അച്ചൻ റിട്ടയേഡ് ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ, അമ്മ ഗൃഹഭരണം. ഒരു സഹോദരി വിവാഹിത

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9443108481

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 8825501660

 

Keywords: Thiruvananthapuram kanyakumari nair groom, thiruvananthapuram hindu nair groom

 

Marry Time Matrimony

Categories