വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കോട്ടയം ചെറുവള്ളി സ്വദേശി. ഹിന്ദു വിളക്കിത്തലനായർ

kottayam cheruvally hindu nair groom,web id: mtmktm1229

 

കോട്ടയം ചെറുവള്ളി സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു വിളക്കിത്തലനായർ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 22-08-1995

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു വിളക്കിത്തലനായർ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഡിഗ്രി

ഉയരം: 165 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: പുണർതം

 

ആദ്യ വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

 

സ്ഥലം: കോട്ടയം, ചെറുവള്ളി

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: സെയിൽ‌സ് എക്സിക്യുട്ടീവ്, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി

 

വാർഷിക വരുമാനം:

 

പിതാവും മാതാവും വീടിനോട് ചേർന്ന് ബിസിനസ്സ്. ഒരു സഹോദരി

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9946513616

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 9895813510

 

 

Keywords: kottayam cheruvally hindu nair groom, kottayam hindu nair groom

Marry Time Matrimony

Categories