വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പാലക്കാട് നെന്മാറ സ്വദേശി. ഇസ്ലാം മുസ്ലീം

Palakkad nemmara muslim groomweb id: mtmpkd1227

 

പാലക്കാട് നെന്മാറ സ്വദേശിയായ മുസ്ലീം യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 08-05-1995

മതം, ജാതി: ഇസ്ലാം മുസ്ലീം

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു

ഉയരം: 5 അടി 2 ഇഞ്ച്

ജന്മനക്ഷത്രം:

 

ആദ്യ വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

 

സ്ഥലം: പാലക്കാട്, നെന്മാറ

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: ഫ്രൂട്ട്സ് ബിസിനസ് & എറണാകുളം

 

വാർഷിക വരുമാനം: 4 ലക്ഷം

 

പിതാവ് ബിസിനസ്സ്, മാതാവ് ഗൃഹഭരണം. 3 സഹോദരിമാർ വിവാഹിതർ, 2 സഹോദരന്മാർ വിവാഹിതർ  

 

ഫോൺ നമ്പർ: 8129547285

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 9744642473

 

പാലക്കാട് ജില്ലയിലുള്ളവർക്ക് മുൻ‌ഗണന

 

Keywords: Palakkad nemmara muslim groom, Palakkad muslim groom

Marry Time Matrimony

Categories