വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇടുക്കി, വെള്ളയാം‌കുടി സ്വദേശി. ക്രിസ്ത്യൻ, റോമൻ കാത്തലിക്

 

idukki vellayamkudy christian roman catholic groom,


web id: mtmidk1232

 

ഇടുക്കി, വെള്ളയാം‌കുടി സ്വദേശിയായ ക്രിസ്ത്യൻ, റോമൻ കാത്തലിക് യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 29-01-1990

മതം, ജാതി: ക്രിസ്ത്യൻ, റോമൻ കാത്തലിക്

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: പി.ജി

ഉയരം: 165 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം:

 

ആദ്യ വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

 

സ്ഥലം: ഇടുക്കി, വെള്ളയാം‌കുടി

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യുട്ടീവ്, കട്ടപ്പന

 

വാർഷിക വരുമാനം: 2 ലക്ഷം രൂപ

 

അച്ചൻ, അമ്മ ഗൃഹഭരണം . രണ്ട് സഹോദരിമാർ വിവാഹിതർ

 

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9446224048

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 9446224048

 

Keywords: idukki vellayamkudy christian roman catholic groom, idukki christian rc groom 

Marry Time Matrimony

Categories