വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പാലക്കാട് മലമ്പുഴ സ്വദേശി. ഹിന്ദു, നായർ

 

Palakkad malampuzha hindu nair groom,


web id: mtmpkd1186

പാലക്കാട് മലമ്പുഴ സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു, നായർ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 24-03-1984

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, നായർ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: എസ്.എസ്.എൽ.സി

ഉയരം: 6 അടി 2 ഇഞ്ച്

ജന്മനക്ഷത്രം: പൂരം

 

ആദ്യ വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

 

സ്ഥലം: പാലക്കാട്, മലമ്പുഴ

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ, ഹൈടെക് യൂണിവേഴ്‌സൽ പ്രിന്റേഴ്‌സ്, കോയമ്പത്തൂർ

 

വാർഷിക വരുമാനം: 2.5 ലക്ഷം

 

അച്ചൻ കൃഷി, അമ്മ ഗൃഹഭരണം, ഒരു സഹോദരി വിവാഹിത രണ്ട്  സഹോദരന്മാരിൽ ഒരാൾ വിവാഹിതൻ

 

ഫോൺ നമ്പർ: 6238414606

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 9094767410  

 

Keywords: Palakkad malampuzha hindu nair groom, Palakkad hindu nair groom

Marry Time Matrimony

Categories