വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പാലക്കാട് വടക്കഞ്ചേരി സ്വദേശി. ഹിന്ദു, ഈഴവ തണ്ടാൻ

Palakkad vadakkanchery hindu ezhava groom`web id: mtmpkd1208

 

പാലക്കാട് വടക്കഞ്ചേരി സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു, ഈഴവ തണ്ടാൻ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 17-06-1992

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, ഈഴവ തണ്ടാൻ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഡിഗ്രി

ഉയരം: 175 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: പൂരാടം

 

ആദ്യ വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

 

സ്ഥലം: പാലക്കാട്, വടക്കഞ്ചേരി

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: ഗൾഫിൽ ഗ്യാസ് & ഓയിൽ കമ്പനിയിൽ വെയർഹൌസ് വർക്ക്

 

വാർഷിക വരുമാനം:

 

പിതാവ് എക്സ് ഗൾഫ്, മാതാവ് ഗൃഹഭരണം. 2 സഹോദരന്മാർ

 

ഫോൺ നമ്പർ: 8921439718

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ:

 

 

Keywords: Palakkad vadakkanchery hindu ezhava groom, Palakkad  hindu ezhava groom

Marry Time Matrimony

Categories