വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പാലക്കാട്, ആലത്തൂർ സ്വദേശി. ഹിന്ദു, വിശ്വകർമ്മ. രണ്ടാം വിവാഹം

 

palakkad alathur hindu viswakarma groom

 


web id: mtmpkd1241

 

പാലക്കാട് ആലത്തൂർ സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു, വിശ്വകർമ്മ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. രണ്ടാം വിവാഹം

 

ജനനതീയതി: 18-04-1978

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, വിശ്വകർമ്മ

വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത: ഡിഗ്രി

ഉയരം: 155 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: കാർത്തിക

 

ഡിവോഴ്‌സ് കഴിഞ്ഞു

കുടുംബസാമ്പത്തികനില: കുറഞ്ഞത്

അണുകുടുംബം

 

 

സ്ഥലം: പാലക്കാട്, ആലത്തൂർ

 

ജോലി, ജോലിസ്ഥലം: ക്ലർക്ക്, പ്രൈവറ്റ് സെക്റ്റർ, പാലക്കാട്

 

വാർഷികവരുമാനം:

 

അച്ചൻ, അമ്മ ഗൃഹഭരണം. നാല് സഹോദരിമാർ വിവാഹിതർ

 

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9947459049

രക്ഷിതാവിന്റെഫോൺനമ്പർ: 9947459049

 

Keywords: palakkad alathur hindu viswakarma groom, palakkad hindu viswakarma groom

Marry Time Matrimony

Categories