വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കോട്ടയം, കലത്തൂർ സ്വദേശി. ഹിന്ദു, ഉള്ളാട

kottayam kalathoor hindu ullada groom


web id: mtmktm1253

 

കോട്ടയം, കലത്തൂർ സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു, ഉള്ളാട യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനനതീയതി: 18-02-1990

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, ഉള്ളാട

വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത: ഹൈസ്‌കൂൾ

ഉയരം: 5 അടി 5 ഇഞ്ച്

ജന്മനക്ഷത്രം: അനിഴം

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബസാമ്പത്തികനില: ഇടത്തരം

കൂട്ടുകുടുംബം

 

 

സ്ഥലം: കോട്ടയം, കലത്തൂർ

 

ജോലി, ജോലിസ്ഥലം: ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, എറണാകുളം

 

വാർഷികവരുമാനം: 2.5 ലക്ഷം  

 

അച്ചൻ, അമ്മ ഗൃഹഭരണം. രണ്ട് സഹോദരിമാർ, ഒരു സഹോദരൻ

 

ഡിമാന്റ് ഒന്നും തന്നെയില്ല

 

ഫോൺ നമ്പർ: 7907797175

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺനമ്പർ: 8281019125

 

Keywords: kottayam kalathoor hindu ullada groom, kottayam hindu ullada groom

Marry Time Matrimony

Categories