വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, മണക്കോട് സ്വദേശി. ഹിന്ദു മുസ്ലീം (ഇന്റർ കാസ്റ്റ്)

thiruvananthapuram manakkode hindu muslim inter caste groomweb id: mtmtvm1262

 

തിരുവനന്തപുരം, മണക്കോട് സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു മുസ്ലീം (ഇന്റർ കാസ്റ്റ്) യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനനതീയതി: 30-08-1994

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു മുസ്ലീം (ഇന്റർ കാസ്റ്റ്)

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു

ഉയരം: 165 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: കാർത്തിക

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബസാമ്പത്തികനില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

 

സ്ഥലം: തിരുവനന്തപുരം, മണക്കോട്

 

ജോലി, ജോലിസ്ഥലം: ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ, തിരുവനന്തപുരം, മണക്കാട്

 

വാർഷികവരുമാനം: 2.5 ലക്ഷം  

 

അച്ചൻ അമ്മ ഡിവോഴ്‌സ് ആണ്, അമ്മ ഗൃഹഭരണം. ഒരു സിസ്റ്റർ ടീച്ചറാണ്. വിവാഹിതയാണ്.

 

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9526586609

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺനമ്പർ: 9656920886

 

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയാണ് മുൻ‌ഗണന നോക്കുന്നത്. മറ്റു ജില്ലകളാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ജാതി മതം പ്രശ്‌നമില്ല. ഡിമാന്റ് ഇല്ല.

 

Keywords: thiruvananthapuram manakkode hindu muslim inter caste groom, thiruvananthapuram  hindu muslim inter caste groom

Marry Time Matrimony

Categories