വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. എറണാകുളം, തൃപ്പൂണിത്തറ സ്വദേശി. ഹിന്ദു, പറയൻ. രണ്ടാം വിവാഹം

ernakulam thripunithura hindu parayan goom


  

web id: mtmekm1268

 

എറണാകുളം, തൃപ്പൂണിത്തറ സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു, പറയൻ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനനതീയതി: 30-05-1984

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, പറയൻ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഡിഗ്രി

ഉയരം: 164 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: തിരുവാതിര

 

ഡിവോഴ്‌സ് കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാം വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തികനില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: എറണാകുളം, തൃപ്പൂണിത്തറ

 

ജോലി, ജോലിസ്ഥലം: ഏരിയ മാനേജർ, എറണാകുളം

 

വാർഷിക വരുമാനം:

 

അച്ചൻ, അമ്മ ഗൃഹഭരണം. ഒരു സഹോദരി വിവാഹിത

 

ഫോൺ നമ്പർ: 7736881581

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺനമ്പർ: 9496936901

 

മുൻ‌ഗണന:  വിദ്യാഭ്യാസം വേണം.

 

Keywords: ernakulam thripunithura hindu parayan goom, ernakulam hindu parayan goom

Marry Time Matrimony

Categories