വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പാലക്കാട്, കയറാടി സ്വദേശി. ഹിന്ദു, ഈഴവ

 

palakkad kairady hindu ezhava groom


  

web id: mtmpkd1319

 

പാലക്കാട്, കയറാടി സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു, ഈഴവ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

 

ജനനതീയതി: 25-05-1991

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, ഈഴവ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു

ഉയരം: 5 അടി 6 ഇഞ്ച്

ജന്മനക്ഷത്രം: അത്തം

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തികനില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: . പാലക്കാട്, കയറാടി

 

ജോലി, ജോലിസ്ഥലം: ഗോൾഡ് വർക്ക്, തൃശ്ശൂർ

 

വാർഷിക വരുമാനം: 3,60,000 രൂ‍പ

 

അച്ചൻ, അമ്മ ഗൃഹഭരണം. ഒരു സഹോദരി വിവാഹിത

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9847548147

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺനമ്പർ: 9447361950

 

മുൻ‌ഗണന: ഈഴവ, പാലക്കാട്

Keywords: palakkad kairady hindu ezhava groom, palakkad hindu ezhava groom

Marry Time Matrimony

Categories