വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. തൃശ്ശൂർ, കുന്നംകുളം സ്വദേശി. ഹിന്ദു, ഈഴവ

thrissur kunnamkulam hindu ezhava groom


  

web id: mtmtsr1322

 

തൃശ്ശൂർ, കുന്നംകുളം സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു, ഈഴവ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

 

ജനനതീയതി: 15-06-1981

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, ഈഴവ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: എസ്.എസ്.എൽ.സി

ഉയരം: 5 അടി 6 ഇഞ്ച്

ജന്മനക്ഷത്രം: വിശാഖം

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തികനില: കുറഞ്ഞത്

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: തൃശ്ശൂർ, കുന്നംകുളം

 

ജോലി, ജോലിസ്ഥലം: കൺ‌സ്‌ട്രക്ഷൻ വർക്ക്, കുന്നം‌കുളം

 

വാർഷിക വരുമാനം:

 

അച്ചൻ, അമ്മ ഗൃഹഭരണം. രണ്ട് സഹോദരിമാരിൽ ഒരാൾ വിവാഹിത

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9895055781

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺനമ്പർ: 9895055781

 

മുൻ‌ഗണന:   

 

Keywords: thrissur kunnamkulam hindu ezhava groom, thrissur hindu ezhava groom

Marry Time Matrimony

Categories